Witaj na stronie e-Platforma

Wprowadź dane logowania w celu złożenia akcji spółce w związku z dematerializacją akcji.

W dniu 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji z mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy.

Wprowadź numer NIP spółki, której akcje posiadasz w depozycie prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A.


Złożenie dyspozycji dla wielu spółek wymaga odrębnego logowania dla każdej z nich.